S.A.I. Erste Asset Management S.A. anunță lansarea Fondului Deschis de Investiții ERSTE Liquidity EUR, denumit în continuare Fondul sau ERSTE Liquidity EUR, începând cu data de 18.05.2023.

ERSTE Liquidity EUR investește în instrumente financiare de pe piețe monetare, în depozite bancare constituite la instituții de credit cu poziție finaciară solidă, precum și în obligațiuni guvernamentale emise de Statul Român. Fondul nu investește în acțiuni, iar cel puțin 70% din active au expunere pe moneda euro.

Fondul urmărește diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fiind alese cu scopul de a oferi stabilitate din punct de vedere al performanței și un grad optim de lichiditate. Pentru îndeplinirea obiectivelor, durata medie ponderată a instrumentelor din portofoliul Fondului nu va depăși 3 ani. Investitorii au posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de a solicita răscumpărarea lor oricând.

Prețul titlului de participare (VUAN) aferent ERSTE Liquidity EUR va fi calculat și publicat pe website-ul www.erste-am.ro începând cu data de 18.05.2023.

Prospectul de emisiune, Regulile Fondului, Documentul cu informații esențiale și Contractul de societate aferente ERSTE Liquidity EUR sunt disponibile în limba română/ engleză pe site-ul www.erste-am.ro și pot fi obținute gratuit la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A. sau la unitățile Băncii Comerciale Române S.A. (BCR), Depozitarul Fondului.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.rowww.erste-am.ro