Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE MIX Prudent EURO, YOU INVEST Active EUR și ERSTE MIX Prudent RON, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță completări intervenite în cadrul tuturor documentelor FDI, astfel:

1. Includerea în cadrul activităților prestate de către SAI Erste a posibilității distribuției pe teritoriul României a fondurilor de investiții administrate atât de entități aparținând grupului Erste Asset Management GmbH, cât și de către societăți care nu fac parte din acest grup financiar dar care îndeplinesc toate condițiile legale să poată fi distribuite conform principiilor pașaportului European.

2. Clarificarea formală a informațiilor referitoare la instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, conform prevederilor Regulamentului nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 („ESG”).

3. Implementarea reglementărilor aplicabile documentului care conține informații esențiale (conform legislației „PRIIPS”), în ceea ce privește durata minimă recomandată de investire precum și referitor la gradul de risc aferent fiecarui FDI.

4. Modificarea regulilor de plată a operațiunilor de răscumpărare în ceea ce privește exclusivitatea viramentului în contul aparținând investitorului, indiferent dacă operațiunea este realizată de către titular sau prin intermediul împuterniciților.

5. A fost adăugată activitatea de intermediere în cadrul serviciilor prestate de către instituția financiară care îndeplinește și calitatea de depozitar autorizat al FDI administrate de SAI Erste.

6. A fost eliminat „transferul la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.” ca și posibilitate de plată aferentă operațiunii de subscriere, având ca argument imposibilitatea tehnică de a face asta în prezent.

7. Modificarea comisioanelor pentru Piața locală – SAFIR (titluri de stat).

8. Clarificarea unor aspecte formale privind secțiunea unde sunt publicate informațiile referitoare la protecția datelor personale aparținând investitorilor.

Conform reglementărilor în vigoare, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Alina Pică – Director Executiv

S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Prospectele de emisiune cu noile modificari, care vor intra in vigoare incepand cu data de 9 martie 2023, pot fi consultate aici: