Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondurilor deschise de investiții ERSTE BOND EURO RENT și ERSTE BOND EURO TREND administrate de Erste Asset Management GmbH

Fondurile deschise de investiții ERSTE BOND EURO RENT și ERSTE BOND EURO TREND (fonduri preluate) fuzionează cu Fondul deschis de investiții ERSTE BOND COMBIRENT (fond absorbant). Fuziunea va intra în vigoare în data de 15.02.2023.

Deţinătorii de unităţi de fond aferente fondurilor preluate vor fi înştiinţaţi în mod direct despre fuziune, respectiv despre modificarea Regulilor fondului, conform art. 133 InvFG 2011 (Investment Fund Act 2011).

Începând cu data de 15.02.2023 fondurile ERSTE BOND EURO RENT și ERSTE BOND EURO TREND încetează să mai existe.

Pentru mai multe detalii puteți consulta:

ERSTE BOND EURO RENT

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182589

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182630

ERSTE BOND EURO TREND

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182671

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182686

ERSTE BOND COMBIRENT

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182503

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=182546