Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondului deschis de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING administrat de Erste Asset Management GmbH

Cu referire la Notele de informare anterioare privind divizarea activelor fondului „ERSTE STOCK EUROPE EMERGING” între active ale “ERSTE STOCK EUROPE EMERGING” (fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești) și active ale „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – fond de investiții în lichidare” (fond constituit exclusiv din active rusești nelichide și netranzacționabile), informăm investitorii cu privire la:

·       Reluarea tranzacționării cu unități ale fondului ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești)

Calculul prețurilor și tranzacționarea cu unitățile fondului ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești) au fost reluate începând cu data de 10 octombrie 2022.

Acest lucru a fost notificat către Autoritatea Financiară Austriacă (FMA) și printr-o notă de informare în Monitorul Oficial Wiener Zeitung pe 7 octombrie 2022.

S-a realizat segregarea activelor nelichide începând cu data de 7 octombrie 2022. Aceste active având denumirea „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – fond de investiții în lichidare” vor fi lichidate începând cu data de 8 octombrie 2022.

Deținătorii de unități sunt informați direct despre segregarea activelor în conformitate cu Secțiunea 133 din InvFG 2011 (Investmentfondsgesetz – Legea fondurilor de investiții din Austria).

Informații suplimentare se regăsesc accesând pagina: https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177312