Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondului deschis de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING administrat de Erste Asset Management GmbH

Cu referire la Nota de informare anterioară privind divizarea activelor fondului „ERSTE STOCK EUROPE EMERGING”, se aduce la cunoștința investitorilor că, deși proporția de divizare a titlurilor de participare este de 1:1, costurile de achiziție ajustate sunt divizate în proporție de 55,2169% pentru “ERSTE STOCK EUROPE EMERGING” (fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești) și de 44,7831% pentru „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – fond de investiții în lichidare” (fond constituit exclusiv din active rusești nelichide și netranzacționabile).