Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondului deschis de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING administrat de Erste Asset Management GmbH

Pe fondul situației geopolitice dintre Rusia și Ucraina și al lipsei activității de tranzacționare pe bursa de la Moscova, calcularea prețului și tranzacționarea titlurilor de participare ale ERSTE STOCK EUROPE EMERGING au fost suspendate începând cu data de 24.02.2022.

Societatea de administrare, Erste Asset Management GmbH (EAM GmbH), a examinat măsurile care pot fi luate pentru a face, din nou, posibile calcularea prețului și tranzacționarea titlurilor de participare, ținând cont de interesele tuturor investitorilor.

Erste Asset Management GmbH (EAM GmbH) a decis, în conformitate cu posibilitățile legale și reglementările în vigoare ale pieței financiare, să separe activele rusești necomercializabile (nelichide) de activele tranzacționabile (lichide) pe alte piețe financiare internaționale.

Astfel, activele fondului de investiții vor fi divizate începând cu data de 07.10.2022 în:

  • "ERSTE STOCK EUROPE EMERGING” (aceeași denumire ca fondul inițial), fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești;
  • "ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – fond de investiții în lichidare" constituit exclusiv din cele 20 de active rusești nelichide și netranzacționabile, existente în patrimoniu la data de 22.08.2022.

Pentru fiecare titlu de participare deținut inițial la Fondul deschis de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING se va emite, la data de referință a divizării, 07.10.2022:

  • un titlu de participare la “ERSTE STOCK EUROPE EMERGING”, fondul constituit din active tranzacționabile, fără active rusești, și
  • un titlu de participare la fondul "ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING", pentru a putea, în continuare, deține participație pe bursa rusească.

Fondul ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (partea lichidă) conține, în prezent, aproximativ 38 de poziții de acțiuni și dețineri de numerar și va fi, din nou, tranzacționabil începând cu data de 10.10.2022.

ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, partea nelichidă a deținerilor, cu cele 20 de active rusești, intră în procedură de lichidare.

Acționarii vor fi notificați direct cu privire la divizare conform art. 133 din InvFG 2011 (Investmentfondsgesetz – Legea fondurilor de investiții din Austria).

Pentru mai multe detalii puteți consulta:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177312 

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING:
Urmează raportul de divizare

ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (Fondul de investiții în divizare):

Raportul periodic trimestrial îl regăsiți începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2023

Raportul anual de lichidare îl regăsiți începând cu sfârșitul lunii august 2023