14 aprilie 2022

Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondului deschis de investiții ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN administrat de Erste Asset Management GmbH

Bursa japoneză va fi închisă datorită sărbătorilor „Golden Week” în perioada 03.05.2022 - 05.05.2022. Din acest motiv, în perioada 04.05.2022 – 06.05.2022, pentru fondul ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN  calculul prețurilor titlurilor de participare nu poate fi furnizat, iar tranzacționarea acestora va fi suspendată. Calculul prețurilor tilurilor de participare va fi reluat și publicat în data de 09.05.2022, inclusiv pentru ordinele colectate până la data respectivă.