Erste Asset Management GmbH

Către investitorii Fondului deschise de investiții ERSTE STOCK JAPAN administrat de Erste Asset Management GmbH

Fondul ERSTE STOCK JAPAN iși modifică numele, documentele de funcționare și politica de investiții, incepând cu data de 14.03.2022.

Modificările vizează:

  • Modificarea numelui fondului din ERSTE STOCK JAPAN în ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN;
  • Reglementările fondului vor fi adaptate la reglementările standard ale fondurilor (Austria);
  • Pe viitor, fondul de investiții va investi predominant în acțiuni, care vor fi clasificate de către societatea de administrare în baza unui proces de selecție predefinit, ca fiind sustenabile. Mai mult decât atât, pe viitor, fondul de investiții nu se va mai ghida după un indice de referință conform Regulamentului privind indicii de referință. Ca parte a strategiei de investiție, vor mai fi posibile investiții în derivate în volum de până la 35% (anterior până la 49%) din capitalul fondului;
  • Tranzacțiile cu împrumuturi de acțiuni vor fi permise conform Regulilor fondului.

Propsectul modificat și Regulile fondului sunt disponibile în limbile germană și engleză la sediul Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viena, la sediile Erste Group Bank AG (banca custode), precum și la sediul Issuer Information Center din cadrul Österreichische Kontrollbank AG șila adresa web issuerinfo.oekb.at(https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=167499#)

Prospectul valabil în prezent, inclusiv Regulile fondului, precum și documentul „Informații cheie pentru Investitori” se regăsesc și pe site-ul societății de administrare SAI Erste Asset Management S.A., la adresa www.erste-am.ro.