Nota de Informare

catre Investitorii Fondului Deschis de Investitii (“FDI”) YOU INVEST Balanced EUR

administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

SAI Erste, in calitate de administrator al FDI mentionat mai sus, anunta urmatoarele modificari intervenite in cadrul documentatiei, ca urmare a modificarii Politicii de Investitii si a alinierii documentelor fondului la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare:

  •  Conform modificarii Politicii de Investitii a FDI, prevazuta la art. 3.2.2 din Prospectul de emisiune,  FDI va investi pana la 35% din activele sale in actiuni si/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M si/sau F.I.A. care investesc preponderent in actiuni. Obiectivul politicii nu se modifica, aceasta urmarind in continuare stabilitatea din punct de vedere al performantei si a unui grad optim de lichiditate, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
  • In conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Iulie 2020), unde si Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania este membra, tinand seama de politica de investitii prevazuta in Prospectul de emisiune, Fondul este un fond multi-active (diversificat), de tip defensiv.
  • Valoarea comisionului de administrare creste la 1,25% pe an, respectiv 0,1042% pe luna, calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Valoarea comisionului se mentine sub nivelul maxim prevazut in Prospectul de emisiune, adica 1.50%.
  • Pentru a reflecta cat mai bine noua Politica de Investitii, denumirea FDI YOU INVEST Balanced EUR a fost schimbata in ERSTE MIX PRUDENT EURO.
  • Tinand cont de politica de investitii, de universul investitional, precum si avand in vedere cantitatea limitata de date disponibile in prezent, referitoare la criteriile ESG, SAI Erste nu va integra riscurile legate de durabilitate, insa societatea este ferm dedicata obiectivelor Regulamentului si ca parte a Grupului Erste Asset Management, depune eforturi permanente pentru a se conforma pe deplin acestuia. Datele privind factorii de durabilitate la care societatea are acces in prezent sunt incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimari si foarte greu de accesat. In lipsa unor date exacte si de actualitate, societatea se afla in imposibilitatea obiectiva de a lua in considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate. In acest context si in conformitate cu prevederile art. 4 (1) din Regulamentul European, SAI Erste declara ca nu ia in considerare, pentru moment, efectele negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate. Cu toate acestea, SAI Erste isi propune reevaluarea acestei situatii cu periodicitate si monitorizarea in continuare cu atentie a investitiilor realizate cu responsabilitate si diligenta in interesul investitorului.
  • In ceea ce priveste includerea riscurilor legate de durabilitate in Politica de Remunerare implementata la nivelul SAI Erste, se acorda o atentie deosebita neincurajarii asumarii excesive de riscuri legate de durabilitate si asigurarii existentei unei legaturi intre structura de remunerare si performanta ponderata la riscuri.

Conform reglementarilor in vigoare, modificarile vor intra in vigoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile mentionate mai sus au dreptul sa solicite rascumpararea integrala a titlurilor de participare detinute, in termenul mentionat mai sus.

 

SAI Erste Asset Management SA
Alina Matei – Director Executiv
SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucuresti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Prospectul de emisiune cu noile modificari, care va intra in vigoare incepand cu data de 25 octombrie 2021, poate fi consultat aici: