Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR,

Anunţă publicarea rapoartelor anuale aferente anului 2020. Rapoartele anuale se pot obţine gratuit: de la sediul societăţii din Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, prin cerere transmisă la adresa de e-mail office@erste-am.ro sau pot fi descărcate de pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.269.999.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina Matei – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro