Nota de Informare catre Investitorii Fondului Deschis de Investitii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible România EUR administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

S.A.I. Erste informeaza investitorii FDI ERSTE Bond Flexible România EUR cu privire la modificarea randamentului de referinta. Urmare acestei decizii, in cadrul Politicii de investitii au intervenit urmatoarele modificari:

- Alocarea strategica din punct de vedere al localizării entitatilor emitente este de 60% în instrumente financiare emise/oferite de entitati inregistrate in Romania sau care au piata principala de listare Romania si de 20% in instrumente financiare emise/oferite de entitati inregistrate in state din zona EURO  sau care au piata principală de listare un stat din zona EURO;

- A fost eliminata limita de investitii de maxim 10% din activul fondului in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si/sau F.I.A.

Modificarile intra in vigoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile mentionate mai sus au posibilitatea sa solicite rascumpararea titlurilor de participare detinute, integral sau partial, in termenul mentionat mai sus.

S.A.I. Erste Asset Management SA

 

Horia Braun Erdei - Presedinte Directorat / Director General Executiv

 

Documentele FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR care vor intra in vigoare incepand cu data de 29 septembrie 2020 pot fi consultate mai jos.