Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.(SAI EAM), anunță investitorii că din motive obiective, determinate de situația actuală creată de pandemia cu COVID 19, procesul de audit financiar, realizat de către PricewaterhouseCoopers, a situațiilor financiare ale fondurilor administrate de catre SAI EAM nu a fost finalizat, urmând ca acesta să se încheie în cel mai scurt timp posibil.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.269.999.

SAI Erste Asset Management SA