Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

Conform prospectelor de emisiune, în data de 31 Decembrie 2019 nu pot fi realizate operațiuni de subscriere și răscumpărare.

S.A.I. Erste Asset Management SA