Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management SA (SAI Erste)
Toţi investitorii fondurilor de investiţii administrate de SAI Erste Asset Management SA sunt rugaţi să se prezinte la oricare din sucursalele Băncii Comerciale Române SA sau la sediul SAI Erste, pentru actualizarea datelor de identificare, această acţiune fiind obligatorie în conformitate cu reglementările legale aplicabile în materie.

SAI Erste Asset Management SA

Horia Braun Erdei - Preşedinte Directorat/Director General Executiv

SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr.92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999,
e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro