Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță următoarele modificări intervenite ca urmare a implementării de către distribuitorul autoriozat Banca Comercială Română a dispozițiilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Începând cu luna ianuarie a anului 2019, odată cu finalizarea perioadei tranzitorii aferente implementării dispozițiilor Legii nr. 126 / 2018 privind piețele de instrumente financiare, distribuția de titluri de participare efectuată prin intermediul distribuitorului autorizat Banca Comercială Română S.A. (BCR) va reprezenta un serviciu de investiții. Astfel, activitatea de distribuție va fi efectuată de către Banca Comercială Română cu îndeplinirea suplimentară a tuturor normelor și condițiilor care guvernează activitatea BCR, în calitate de instituție de credit ce prestează servicii și activități de investiții.

În sensul celor de mai sus, în cazul în care investitorii aleg să efectueze operațiuni de subscriere/răscumparare prin intermediul distribuitorului BCR, ei vor semna un contract de prestări servicii de investiții (Contractul). Părțile semnatare ale Contractului pot fi atât persoane fizice cât și juridice.

BCR va putea presta serviciile și activitățile de investiții referitoare la unitățile de fond și prin mijloace de comunicare la distanță, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Detalii cu privire la modul în care se derulează acest proces sunt publicate pe site-ul SAI Erste Asset Management S.A.

Au intervenit și următoarele modificări:

-       Actualizare componență Consiliul de Supraveghere și Directorat.

-       Informarea investitorilor cu privire la posibilitatea folosirii de către SAI Erste a adresei de e-mail furnizata de către aceștia în relația cu Distribuitorul pentru transmiterea confirmării operațiunilor de susbscriere și răscumpărare. 

-       Actualizarea structurii comisioanelor plătite depozitarului pentru serviciile de custodie.

În ceea ce privește categoriile de instrumente financiare în care investește FDI ERSTE Liquidity RON, acesta trebuie să îşi limiteze investiţiile în titluri de valoare cu o scadenţă reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 3 ani şi o lună.

Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

SAI Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv