Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

Directoratul SAI Erste Asset Management SA a hotărât ca în ziua de 30 Aprilie 2019 să nu fie realizate operațiuni de subscriere și răscumpărare.

S.A.I. Erste Asset Management SA

Dragoș Valentin Neacșu – Președinte Directorat / Director General