Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

Începând cu luna ianuarie a anului 2019, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 126 / 2018 privind piețele de instrumente financiare, distribuția de titluri de participare efectuată prin intermediul distribuitorului autorizat Banca Comercială Română S.A. va reprezenta un serviciu de investiții financiare.

Astfel, activitatea de distribuție va fi efectuată de către Banca Comercială Română cu îndeplinirea suplimentară a tuturor normelor și condițiilor care guvernează activitatea BCR, în calitate de instituție de credit ce prestează activități de servicii de investiții financiare.

 

 

S.A.I. Erste Asset Management SA

Dragoș Valentin Neacșu – Președinte Directorat / Director General