Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

 

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, anunţă următoarele modificări:

1. Actualizarea capitolului referitor la protecţia datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice.

2. Modificarea benchmark-ului la FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR având în vedere trecerea de la indexul Citigroup Eurobig Romania la JP Morgan Euro EMBI Romania.

3. Modificarea valorii unitare a titlului de participare aparţinând fondurilor deschise de investiţii din gama YOU INVEST. Factorul de conversie egal cu 100, aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorităţii.

În ceea ce priveşte modificarea valorii unitare a titlului de participare aparţinând fondurilor deschise de investiţii din gama YOU INVEST, în şedinţa din data de 14.06.2018, Directoratul SAI Erste a hotărât suspendarea efectuării tranzacţiilor de subscriere / răscumpărare începând cu data de 22.06.2018 orele 18.30 şi până la data de 27.06.2018 orele 18.30.

Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menţionate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

S.A.I. Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat / Director General Executiv

Reguli ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 26.06.2018