Nota de Informare
către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii FDI ERSTE Money Market RON, FDI ERSTE Equity Romania, FDI ERSTE Balanced RON, FDI ERSTE Bond Flexible RON, FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, FDI YOU INVEST Solid RON, FDI YOU INVEST Balanced RON, FDI YOU INVEST Active EUR, FDI YOU INVEST Solid EUR, FDI YOU INVEST Balanced EUR si FDI YOU INVEST Active RON
administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

Prin prezenta, SAI Erste anunţă modificarea Prospectelor de Emisiune ale tuturor FDI administrate, astfel:
1. Modificarea componenţei Consiliului de Supraveghere
2. Completarea prevederilor din documente prin implementarea Regulamentului nr. 2365/2015 al Parlamentului European si al Consiliului privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare si transparenţa reutilizării si de modificare a Regulamentului European nr. 648/2012
3. Actualizarea regulilor de evaluare a activelor din portofoliile FDI administrate
4. Numirea PriceWaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar al SAI Erste si al FDI administrate
5. Introducerea unui nou capitol care contine principiile remunerării în cadrul SAI Erste

Modificările intra în vigoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare.
Investitorii care nu sunt de acord cu modificările prevăzute în Prospectele de Emisiune ale FDI au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

 

SAI Erste Asset Management SA

Dragos Neacsu - Presedinte Directorat/Director General Executiv