Notă de Informare către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR,

Anunţă modificarea prospectelor de emisiune ale FDI administrate în sensul standardizării comisioanelor de subscriere şi administrare la valoarea de 1%, începând cu 04.01.2017, astfel:

YOU INVEST Active EUR:

  1. Comisionul de subscriere va scădea de la 1,5% la 1%.
  2. Comisionul de administrare va scădea de la 1,2% pe an, respectiv 0,1% pe lună, la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună.

YOU INVEST Active RON:

  1. Comisionul de subscriere va scădea de la 2,5% la 1%.
  2. Comisionul de administrare va scădea de la 1,5% pe an, respectiv 0,125% pe lună, la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună.

YOU INVEST Balanced EUR:

  1. Comisionul de administrare va scădea de la 1,1% pe an, respectiv 0,0916% pe lună, la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună.

YOU INVEST Balanced RON:

  1. Comisionul de subscriere va scădea de la 2% la 1%.
  2. Comisionul de administrare va scădea de la 1,2% pe an, respectiv 0,1% pe lună, la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună.

YOU INVEST Solid EUR:

Comisionul de subscriere va creşte de la 0,75% la 1%.

YOU INVEST Solid RON:

  1. Comisionul de subscriere va scădea de la 1,5% la 1%.
  2. Comisionul de administrare va scădea de la 1,1% pe an, respectiv 0,0916% pe lună, la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună.

Modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de Informare.

SAI Erste Asset Management S.A.

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv