Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR,

Anunţă actualizarea prospectelor de emisiune ale tuturor FDI administrate în sensul modificării structurii Consiliului de Supraveghere. Mai multe detalii regăsiţi pe pagina oficială a SAI Erste http://www.erste-am.ro/ro/Nota

SAI Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv