Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR

administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR,

Anunţă modificarea prospectelor de emisiune ale tuturor FDI administrate în sensul informării investitorilor cu privire la activitatea de distribuţie a titlurilor de participare ale fondurilor de investiţii administrate de societăţi din grupul Erste Asset Management GmBH şi la beneficiile acestei activităţi.

Modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de Informare.

SAI Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv