Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR

administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON si YOU INVEST Solid EUR,

Anunţă publicarea rapoartelor semestriale aferente anului 2015 pentru FDI administrate pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Aceste rapoarte se pot obţine gratuit de la sediul societăţii din str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, prin cerere transmisă la adresa de e-mail office@erste-am.ro sau pot fi descărcate de pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.269.999.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv

Descarcă rapoartele