Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

1. Actualizarea documentelor FDI cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (Regulamentul). Acestea vizează următoarele aspecte: drepturile investitorilor, condiţii de acordare/luare de împrumuturi de către FDI, fuziunea şi lichidarea FDI, regulile de evaluare, cheltuielile FDI etc.
2. Modificarea componenţei Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere al SAI ERSTE. Detalii: www.erste-am.ro.
3. Actualizarea politicii de investiţii conform standardelor EFAMA.
4. Modificare benchmark. Detalii: www.erste-am.ro.
5. Completarea capitolului “Factori de risc” cu următoarele riscuri: valutar, de rată a dobânzii, de credit, de concentrare, de decontare şi cel legislativ.
6. Introducerea dreptului investitorilor de acţiune în justiţie împotriva SAI ERSTE şi a Depozitarului în cazul culpei acestora.
7. Introducerea obligaţiei SAI ERSTE de a remite investitorilor, pe suport durabil sau la sediu/unităţile Distribuitorului BCR, notificarea privind confirmarea fiecărei tranzacţii de subscriere/răscumpărare.
8. Eliminarea posibilităţii subscrierii sistematice.
9. Actualizarea regulilor de evaluare FDI conform prevederilor Regulamentului.
10. Modificarea momentului zilei în funcţie de care SAI ERSTE stabileşte preţul de cumpărare/răscumpărare, respectiv cel al înregistrării cererilor de subscriere/răscumpărare.
11. Modificarea structurii de comisioane aferente serviciilor de custodie şi depozitare.

Indicatorul sintetic risc şi randament (ISRR) aferent FDI ERSTE Bond Flexible RON se majorează de la 2 la 3 iar cel aferent FDI ERSTE Balanced RON se majorează de la 4 la 5 (conform documentelor ataşate la prezenta ştire).

Conform dispoziţiilor Regulamentului, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea prezentei Note de Informare.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondurilor, altele decât cele expres impuse de reglementarile în vigoare, au posibilitatea răscumpărării integrale, în termenul menţionat mai sus.

Documentele FDI sunt ataşate la prezenta ştire.

SAI ERSTE Asset Management SA
Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv

 

Documentele fondurilor deschise de investiţii se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

ERSTE MONEY MARKET RON

ERSTE BOND FLEXIBLE RON

ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR

ERSTE BALANCED RON

ERSTE EQUITY ROMANIA

YOU INVEST SOLID RON

YOU INVEST BALANCED RON

YOU INVEST ACTIVE RON

YOU INVEST SOLID EUR

YOU INVEST BALANCED EUR

YOU INVEST ACTIVE EUR