Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii FDI ERSTE Bond Flexible RON şi FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR

administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

În şedinţa din data de 18.12.2014, Directoratul SAI ERSTE a hotărât modificarea comisionului de administrare pentru FDI ERSTE Bond Flexible RON şi FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, astfel:

Pentru ERSTE Bond Flexible RON, comisionul de administrare se diminuează de la 1,20 % pe an, la 1,10% pe an, respectiv 0,0916% pe lună.
Pentru ERSTE Bond Flexible Romania EUR, comisionul de administrare se majorează de la 0,50 % pe an, la 0,60% pe an, respectiv 0,05% pe lună.

Conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, modificările menţionate mai sus intră în vigoare de la data publicării prezentei Note de Informare a Investitorilor în Ziarul Financiar.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragos Neacsu - Presedinte Directorat/Director General Executiv