Prin prezenta, S.A.I. Erste Asset Management S.A. vă aduce la cunoştinţă faptul că aceasta, împreună cu fondurile deschise de investiţii administrate, îndeplinesc cerinţele (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate obţinute de persoanele aflate sub jurisdicţia Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

În sensul celor de mai sus, S.A.I. Erste Asset Management s-a înregistrat pe portalul IRS – Autoritatea Fiscală U.S.A. – atât în nume propriu ca Instituţie Financiară Membră a grupului Erste Group Bank AG, cât şi în numele fondurilor de investiţii administrate, ca Sponsor.

GIIN (Numărul de Identificare Global) al S.A.I. Erste Asset Management, ca Instituţie Financiară Membră este L99T2F.00054.ME.642.

GIIN (Numărul de Identificare Global) al S.A.I. Erste Asset Management, ca Sponsor este J7K2RJ.00000.SP.642.