Nota de informare către investitorii fondurilor deschise de investii ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Solid RON, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Solid EUR, YOU INVEST Balanced EUR şi YOU INVEST Active EUR, administrate de ERSTE Asset Management

Toţi investitorii fondurilor de investiţii administrate de SAI ERSTE Asset Management SA sunt rugaţi să se prezinte la oricare din sucursalele BCR sau la sediul SAI pentru actualizarea datelor de identificare, această acţiune fiind obligatorie, urmare art.4 (2) din Dispunerea de Măsuri CNVM nr.2/2011.

Dragoş Neacşu
Preşedinte Directorat/ Director General,
SAI ERSTE Asset Management SA, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro