Notă către Investitori

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. în calitate de administrator al fondurilor deschise de investiţii ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Solid RON, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Solid EUR, YOU INVEST Balanced EUR şi YOU INVEST Active EUR anunţă publicarea rapoartelor aferente anului 2013 pentru fondurile deschise de investiţii ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE Absolute Return 25 RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Absolute Return 15 EUR şi ERSTE Absolute Return 25 EUR pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Aceste rapoarte se pot obţine gratuit de la sediul societăţii din str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, prin cerere transmisă la adresa de e-mail office@erste-am.ro sau pot fi descărcate de pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.269.999.

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.,
Preşedinte Directorat/ Director General,
Dragoş Neacşu

Descarcă rapoartele