ESPA BOND EUROPE (fond absorbit)

ESPA PORTFOLIO BOND (fond absorbant)

Termenii și condițiile fondului au fost adaptate la cerințele stabilite în Legea privind fondurile de investiții din Austria, 2011, iar noua denumire a fondului rezultant este: ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

  • Adaptarea strategiei de investiții: investiții predominant în obligațiuni de stat din Europa, certificate de trezorerie din Europa și alte obligațiuni emise de entități cu sediul în Europa, direct sau indirect prin fonduri de investiții și instrumente derivate.
  • Termenii și condițiile fondului vor fi adaptate la cerințele actuale din industrie.
  • Metoda de evaluare a riscului asociat fondului de investiții se va schimba; se va trece de la metoda valorii la risc la abordarea bazată pe angajamente.
  • În acest fond, contractele de răscumpărare și împrumuturile de instrumente financiare nu vor mai fi permise.
  • Valoarea prezentată a comisionului de administrare este cea anuală.

Corectură pentru scurta informare transmisă investitorilor ESPA PORTFOLIO BOND

Textul de la pct. 1 ultima liniuță ar trebui modificat după cum urmează: „Valoarea prezentată a comisionului de administrare este cea anuală.”

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa link-urile de mai jos:

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=72319

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=72386