Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii FDI ERSTE Equity Romania, FDI ERSTE Balanced RON şi FDI ERSTE Bond Flexible EUR

administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

 

În sedinţa din data de 03.01.2014, Directoratul SAI ERSTE a hotărât modificarea comisionului de administrare pentru FDI ERSTE Equity Romania, FDI ERSTE Balanced RON şi FDI ERSTE Bond Flexible EUR, astfel:

Pentru FDI ERSTE Equity Romania, comisionul de administrare se reduce de la 3% pe an la 2% pe an, respectiv de la 0,25% pe lună la 0,1666% pe lună.
Pentru FDI ERSTE Balanced RON, comisionul de administrare se reduce de la 2,5% pe an la 1,5% pe an, respectiv de la 0,2083% pe lună la 0,1250% pe lună.
Pentru FDI ERSTE Bond Flexible EUR, comisionul de administrare se majorează de la 0,25% pe an la 0,5% pe an, respectiv de la 0,0208% pe lună, la 0,0416% pe lună.


Conform prevederilor prospectelor de emisiune, SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creşterii sau scăderii acestuia, fără a depăşi valoarea maximă, cu notificarea Autorităţii, urmând ca aceasta modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea prezentei Note de informare a investitorilor.

 

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv