Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”)

ERSTE Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert şi BCR Europa Avansat

administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

 

Modificările menţionate mai jos sunt comune tuturor FDI:

 

1. Redenumirea FDI astfel:
1.1. FDI BCR Obligaţiuni se redenumeşte FDI ERSTE Bond Flexible RON

1.2. FDI ERSTE Monetar se redenumeşte FDI ERSTE Money Market RON

1.3. FDI BCR Dinamic se redenumeşte FDI ERSTE Balanced RON

1.4. FDI BCR Expert se redenumeşte FDI ERSTE Equity Romania

1.5. FDI BCR Europa Avansat se redenumeşte FDI ERSTE Absolute Return 25 RON.

2. Reclasificarea politicii de investiţii a acestora în conformitate cu standardele incluse în sistemul de clasificare a fondurilor deschise de investiţii (EFC Categories) elaborat de European Fund and Management Association (EFAMA) în luna aprilie 2012.
3. Modificarea comisioanelor prevăzute în contractul de custodie încheiat între SAI Erste şi Depozitar, în ceea ce priveşte operaţiunile desfăşurate pe pieţe externe. Acestea pot fi consultate pe următoarea adresă http://www.erste-am.ro/ro/Clienti_retail/Informatii_despre_fond
4. În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012, FDI pot deţine până la 100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale acestuia sau de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre, şi anume European Bank for Reconstruction and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) şi European Investment Bank (Banca Europeană de Investiţii).
5. Persoanele aflate sub jurisdicţia Statelor Unite al Americii, nu pot investi direct sau indirect în Fond începând cu data prezentei informări.
6. Restructurarea şi reformularea documentelor FDI conform reglementărilor în vigoare (înlocuirea sintagmei CNVM cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită Autoritatea, datorită restructurării organizatorice a acesteia, înlocuirea sintagmei “unităţi de fond” cu “titluri de participare” datorită redenumirii acesteia în legislaţia în vigoare etc).


Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondurilor, altele decât cele expres impuse de reglementările în vigoare (e.g. modificarea criteriilor de evaluare a activelor FDI), au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unităţile de fond deţinute.

 

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv