Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”)

ERSTE Erste Absolute Return 15 EUR, Erste Absolute Return 25 EUR şi ERSTE Bond Flexible Romania EUR, administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

Conform Avizulului A.S.F. nr. A/12/16.07.2013, distribuţia titlurilor de participare aparţinând FDI-urilor ERSTE Erste Absolute Return 15 EUR, Erste Absolute Return 25 EUR şi ERSTE Bond Flexible Romania EUR, se face şi de către Banca Comercială Română SA.

Facem precizarea ca documentele aferente FDI-urilor vor fi modificate în sensul celor de mai sus.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General