Privind modificarea comisionului de administrare aferent fondului deschis de investiţi (FDI) ERSTE Monetar administrat de către SAI ERSTE Asset Management SA (SAI ERSTE)

Conform Deciziei din data de 03 august 2012, Directoratul SAI ERSTE a hotarât reducerea valorii comisionului de administrare de la 0,0833% pe luna la 0,0208 % pe luna, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectiva.
Conform prevederilor prospectului de emisiune al FDI ERSTE Monetar, noua valoare a comisionului de administrare va intra în vigoare în termen de 2 zile de la prezenta publicare.

Preşedinte Directorat,
Dragoş Valentin Neacşu
SAI ERSTE Asset Management SA, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro,www.erste-am.ro Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg CNVM PJR05SAIR400028; FDI ERSTE Monetar Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg CNVM CSC06FDIR/400079; Depozitar: BCR SA, Aviz CNVM nr. 27/2006, nr. Reg. CNVM PJR10/DEPR/400010.