Privind fuziunea prin absorbţie a Fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar (fond absorbit) şi BCR Obligaţiuni (fond absorbant) administrate de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.