Privind operaţiunile cu unităţi de fond a fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar, BCR
Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Avansat administrate de SAI ERSTE Asset
Management SA.

SAI ERSTE Asset Management SA anunţă toţi investitorii Fondurilor Deschise de Investitii BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Avansat că în data de 3 ianuarie 2012 nu se vor înregistra operaţiuni de subscriere şi de răscumpărare cu titlurile de participare ale fondurilor administrate.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA, din str. Uruguay nr.14, sector 1, tel: 0372 269 999 ; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro.

Sărbători Fericite!
SAI ERSTE Asset Management SA
Dragoş Neacşu
Preşedinte/Director General