Privind modificarea comisionului de administrare aferent fondului deschis de investiţii (FDI) BCR Obligaţiuni administrat de către SAI ERSTE Asset Management SA (SAI Erste)

Conform deciziei din data de 25 august, 2011, Directoratul SAI Erste a hotărât majorarea valorii comisionului de administrare de la 0,100%/lună la 0,110%/lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.
Conform documentelor FDI BCR Obligaţiuni, acesta va intra în vigoare în termen de 2 zile de la prezenta publicare.