Privind modificările aferente documentelor fondurilor de investiţii (“FDI”) BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert şi BCR Europa Avansat, administrate de către SAI ERSTE Asset Management SA (SAI Erste)

 

I. Modificări comune tuturor FDI

Au fost actualizate structura Consiliului de Supraveghere şi cea a Directoratului.

A fost introdus principiul de evaluare la data tranzacţiei a instrumentelor financiare înregistrate în activele FDI-urilor.

A fost corectată o eroare materiala prin reintroducerea posibilităţii de achizitionare prin moştenire şi fuziune.

A fost introdus principiul conform căruia o persoană fizică autorizată este considerată ca investitor persoană fizică.

II. Modificări specifice documentelor FDI BCR Expert, BCR Dinamic şi BCR Europa Avansat

Au fost clarificate prevederile referitoare la metoda de evaluare a dividendelor şi acţiunilor distribuite ca urmare a majorărilor de capital social.


III. Modificari specifice documentelor FDI BCR Obligaţiuni, BCR Expert şi BCR Dinamic

A fost introdusă posibilitatea negocierii comisionului de subscriere în funcţie de perioada menţinerii investiţiei, cu menţiunea obligaţiei plăţii comisionului întreg în condiţiile nerespectării obligaţiei asumate.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondurilor, altele decât cele aferente încadrării în prevederile Dispunerii de Măsuri nr 21/2010, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unităţile de fond deţinute.