Conform prevederii din prospectele de emisiune ale fondurilor deschise de investiţii administrate de EAM:


“În zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele aferente sărbătorilor legale şi datei de 31 decembrie a fiecărui an nu se vor înregistra operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare de unităţi de fond” vă informăm că în data de 31 DECEMBRIE NU se efectuează operaţiuni de subscriere şi răscumpărare.

Echipa Erste Asset Management