Erată la „Nota de Informare către Investitori privind modificările aferente documentelor fondurilor de investiţii (“FDI”) BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert şi BCR Europa Avansat, administrate de către SAI ERSTE Asset Management SA (SAI Erste)”, publicată în data de 24.09.2010


IV. Modificări specifice documentelor FDI BCR Dinamic (Prospect de Emisiune)
2. Paragraful se completează astfel: „/…/Alocarea strategică a Fondului prevede investirea a 50% din active în acţiuni, 35% în instrumente cu venit fix, restul de 15% fiind plasat în instrumente ale pieţei monetare, instrumente financiare derivate./…/”


V. Modificări specifice documentelor FDI BCR Expert (Prospect de Emisiune)

2. Paragraful se completează astfel: „/…/Alocarea strategică a Fondului prevede investirea a 90% din active în acţiuni, restul de 10% fiind plasat în instrumente ale pieţei monetare, instrumente financiare derivate. /…/”


VI. Modificări specifice documentelor FDI BCR Europa Avansat (toate documentele)

2. A fost eliminat paragraful „În conformitate cu standardul European Fund and Asset
Management Association – EFAMA, unde şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri este membră, în funcţie de politica de investiţii anunţată în prezentul prospect de emisiune, Fondul BCR Europa Avansat este un fond de fonduri.”, precum şi sintagma “fond de fonduri”.