S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. în calitate de administrator al fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat anunţă schimbarea sediului social începând cu data de 11 mai 2009 din Str. Rabat nr. 21 sector 1 Bucureşti în noua locaţie din Str. Uruguay nr.14 sector 1 Bucureşti. Detalii se pot obţine şi de pe site-ul SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, respectiv www.erste-am.ro , adresa de e-mail office@erste-am.ro sau de la numărul de telefon 0372/269.999.

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.,
Preşedinte Directorat/ Director General,
Dragoş Valentin Neacşu