S.A.I. BCR ASSET MANAGEMENT S.A. împreună cu S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. anunţă publicarea rapoartelor anuale privind activitatea fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Clasic, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat pe anul 2008 în Buletinul CNVM şi pe website-ul SAI BCR ASSET MANAGEMENT SA, respectiv www. bcrasset.ro şi al noului administrator SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, respectiv www.erste-am.ro. Aceste rapoarte se pot obţine la cerere, în mod gratuit de la sediul societăţii din str. Rabat, nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucuresti, prin cerere transmisă la adresele de e-mail office@bcrasset.ro şi office@erste-am.ro sau pot fi descărcate de pe paginile de internet www. bcrasset.ro şi www.erste-am.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021/206.90.20.

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.,
Preşedinte Directorat/ Director General,
Dragoş Valentin Neacşu