Notă de informare a investitorilor FDI BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat

SAI ERSTE Asset Management SA informează investitorii fondurilor de investiţii BCR Monetar, BCR Obligaţiuni(FDI rezultat în urma fuziunii cu BCR Clasic), BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat că începând cu data de 7 mai 2009 va aplica prevederile Dispunerii de Masuri CNVM nr. 2/2009 cu privire la modul de calcul al valorii unitare a activului net respectiv:

Pretul de cumpărare al unităţii de fond - pentru sumele virate în contul fondului înainte de ora 16:00, este reprezentat de valoarea unitară a activului net calculată pe baza activelor din ziua in care a fost creditat contul Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisă, din care se scade comisionul de subscriere, dacă există, iar unităţile de fond vor fi emise în ziua lucrătoare următoare. Pentru sumele virate în contul fondului după ora 16:00, preţul de cumpărare este reprezentat de valoarea unitară a activului net calculată pe baza activelor din ziua lucratoare următoare celei în care a fost creditat contul Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisă, din care se scade comisionul de subscriere, dacă există, iar unităţile de fond vor fi emise în a doua zi lucratoare. O persoana devine investitor al Fondului în ziua emiterii unităţilor de fond.

Preţul de răscumpărare - pentru cererile de răscumpărare înregistrate înainte de ora 16:00 este format din valoarea unitară a activului net calculată pe baza activelor din ziua în care s-a inregistrat cererea de răscumpărare, din care se scad comisioanele de răscumpărare şi orice taxe legale, iar anularea unităţilor de Fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare. Pentru cererile de răscumpărare înregistrate după ora 16:00, preţul de răscumpărare este format din valoarea unitară a activului net calculată pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare, din care se scad comisioanele de răscumpărare şi orice taxe legale, iar anularea unităţilor de Fond se realizează în a doua zi lucrătoare.

În data de 31.12.2009 nu se vor înregistra operatiuni de subscriere şi/sau răscumpărare de unităţi de fond.

Modificări ale modului de calcul al valorii unitare a activului net, aplicabile tuturor fondurilor:
1. Valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate sunt evaluate în cadrul activului la preţul de inchidere al sectiunii de piaţa considerată piaţa principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul;
2. Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate sunt evaluate la preţul mediu din ziua pentru care se efectuează calculul.
3. Sumele existente în conturi curente la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero);
4. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referinţă comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR nu stabileşte curs de referinţă, se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de Banca Centrală a ţării în moneda căreia este denominat elementul de activ, şi cursul euro/ron comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul.

În vederea reconfigurării sistemului informatic, în zilele de 7 şi 8 mai 2009 SAI ERSTE Asset Management SA suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat. În situaţia în care vor exista investitori care vor vira în zilele de 7 şi 8 mai 2009 sume în conturile fondurilor pentru care operaţiunile de subscriere sunt suspendate, acestea vor fi procesate cu data de 11 mai şi vor intra sub incidenta noilor prevederi legale mai sus mentionate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA, din str. Rabat nr. 21, et.2, sector 1, tel: 021 206 90 20; 206 90 27; fax: 021 206 90 38; e-mail: office@erste-am.ro.