Excluderea armelor interzise din strategia de investiţii

De la 1 iulie 2011, grupul Erste Asset Management şi-a asumat obligaţia de a exclude posibilitatea de a investi prin intermediul fondurilor administrate în companii care activează în domeniul "armelor interzise". Analiza criteriului de excludere "Arme interzise" se realizează în cooperare cu agenţia de rating Oekom Research.

Această obligaţie implică toate fondurile cu deţineri individuale de instrumente financiare ale grupului Erste Asset Management, care sunt gestionate activ de către această companie sau de subsidiarele sale.

Totuşi, acest lucru nu este valabil pentru fondurile externe, acolo unde grupul Erste Asset Management nu participă la administrarea fondului, respectiv la strategia de investiţii (aceasta se referă în special la subfondurile din cadrul fondurilor de fonduri ale grupului Erste Asset Management, precum şi fondurile de fonduri la care grupul ERSTE Asset Management îşi asumă exclusiv un rol administrativ).

 

Ce sunt armele interzise?

Organizaţia Naţiunilor Unite consideră efectul unor tipuri de armament ca fiind atât de inuman, încât au fost elaborate numeroase convenţii cu privire la interzicerea acestor arme. În prezent, există convenţii în vigoare pentru:

  • mine antipersonal
  • arme nucleare
  • arme biologice şi chimice
  • muniţie cu dispersie

Muniţia cu uraniu, considerată un subiect extrem de controversat de către experţi, nu este reglementată în prezent prin niciun acord internaţional, dar există un proiect de convenţie în acest sens. Grupul Erste Asset Management nu face investiţii în cadrul companiilor care activează în domeniul armelor cu uraniu.