EU Sustainability Disclosure

Information pursuant to Art 3 and 4 Regulation (EU) 2019/2088 on policies for addressing sustainability risks and on the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

 

The following describes the most substantial – material or considered by EAM to likely be material – adverse impacts of investment decisions on sustainability factors.

Risk notes:

 

Risk notes according to 2011 Austrian Investment Fund Act

·       ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL may exhibit increased volatility due to the composition of its portfolio: i.e. the unit value can be subject to significant fluctuations both upwards and downwards within short periods of time.

Risk notes according to 2011 Austrian Investment Fund Act

·       ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT may exhibit increased volatility due to the composition of its portfolio: i.e. the unit value can be subject to significant fluctuations both upwards and downwards within short periods of time.

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Cu excepția situațiilor în care se indică în mod expres contrariul, sursa datelor este Erste Asset Management GmbH. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană și în limba engleză.

Prospectele de emisiune ale OPCVM-urilor (cu toate modificările și completările ulterioare) sunt publicate în cotidianul Amtsblatt zur Wiener Zeitung în conformitate cu reglementările stabilite în Legea privind fondurile de investiții din Austria din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative se referă la fondurile de investiții alternative administrate de Erste Asset Management GmbH în baza prevederilor celor două legi anterior menționate.

Prospectele de emisiune ale fondurilor, Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative, precum și Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor/DICI pot fi consultate în versiunea actuală la adresa www.erste-am.com sau pot fi obținute gratuit de la sediul societății de administrare a investițiilor sau a depozitarului. Data exactă a ultimei actualizări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor, precum și locațiile suplimentare unde pot fi obținute documentele necesare pot fi consultate la adresa www.erste-am.com.

Acest document oferă informații suplimentare pentru investitori și are ca sursă datele aflate la dispoziția angajaților responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele și concluziile noastre au caracter general și nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce privește randamentele, aspectele fiscale și apetitul la risc. Performanța anterioară a unui fond sau portofoliu de investiții nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Vă rugăm să țineți cont de faptul că investițiile în instrumente financiare implică și riscuri, nu doar oportunități. Valoarea participațiilor şi randamentul investiției pot fluctua în timp. Volatilitatea cursului de schimb poate avea de asemenea efect pozitiv sau negativ asupra valorii unei investiții. În consecință, la răscumpărarea participațiilor deținute puteți primi mai puțini bani decât ați investit inițial. Este recomandabil ca anterior formulării unei decizii privind oportunitatea investiției, persoanele care intenționează să subscrie participații în fond să citească prospectele actualizate sau Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative, acordând o atenție deosebită aspectelor referitoare la riscuri

Vă rugăm să consultați prospectele de emisiune sau Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative pentru informații referitoare la restricțiile aplicabile vânzării de participații în fonduri de investiții către cetățeni americani. Societatea de administrare a investițiilor nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni sau erori de redactare.