Ziua Independenței

Autor: Gerhard Winzer

În data de 23 iunie 2016, cetățenii Marii Britanii au votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană. Astfel, se presupune că Marea Britanie și-a reafirmat puterea suverană în detrimentul avantajelor economice oferite de apartenența la UE. În schimb, influența Marii Britanii asupra celorlalte State Membre va slăbi în intensitate ca urmare a acestui vot.

Fuga către activele sigure 

Piața de capital este în primul rând afectată pe termen scurt. Ca urmare a rezultatului referendumului, investitorii și-au început fuga către activele sigure. Majorarea primei de risc de incertitudine a împins în jos randamentele obligațiunilor de stat sigure și a vulnerabilizat activele riscante. Lira sterlină a pierdut destul de semnificativ din valoare, în timp ce prețul aurului a avansat.

Se va restrânge activitatea pe piața interbancară?  

Oare efectele vor continua și după reacțiile imediate? Este posibil să asistăm la evoluții pe două direcții principale: în primul rând, există riscul ca băncile să nu mai dorească să se împrumute reciproc, iar activitatea de pe piața interbancară să se restrângă. Nivelul diferențialul de dobândă dintre ratele interbancare și obligațiunile de stat pe termen scurt este un bun indicator în acest sens. 

Vânzarea forțată a investițiilor riscante?

În al doilea rând, este posibil să asistăm și la vânzări forțate: imediat ce pragurile de risc ale portofoliilor sunt atinse și/sau se înregistrează ieșiri de capital, managerii de portofolii vor fi forțați să vândă activele riscante, chiar și în cazul în care evaluările fundamentale nu se schimbă. 

Riscul unor reverberații negative în economia reală  

În cazul în care scenariile de mai sus se concretizează, apare riscul unor reverberații negative dinspre piața de capital înspre economia reală, asemănător cu cele întâmplate în 2008. Băncile centrale sunt pregătite să prevină această contagiune. În comunicatul de presă publicat în data de 24 iunie, banca centrală a Marii Britanii a adus următoarele clarificări: „Banca Angliei monitorizează îndeaproape toate evoluțiile. Au fost puse la punct planuri de intervenție de urgență și există o cooperare strânsă cu Trezoreria Marii Britanii, alte autorități interne și bănci centrale din alte state. Banca Angliei va lua toate măsurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile de asigurare a stabilității monetare și financiare.”

Uniunea Europeană, și mai mult sub semnul întrebării 

Efectele pe termen mediu ale Brexit-ului sunt complexe. Acestea vor influența politicul, economia și finanțele, precum și interacțiunile dintre aceste sectoare. Referendumul a avut loc în plină ascensiune a forțelor eurosceptice, precum și a mișcărilor naționaliste și regionaliste din Europa. Aceste forțe au câștigat și mai multă putere odată cu decizia de Brexit. Atât Uniunea Europeană, cât și alte entități asociate precum Zona Euro, vor fi puse și mai mult sub semnul întrebării. Până acum, crizele din Uniunea Europeană au avut deseori efecte structurale semnificative care au necesitat reforme. În acest caz, ar fi necesară o acțiune magistrală din partea forțelor politice din întreaga Uniune Europeană. Este crucial acum să se demonstreze legitimitatea existenței unei organizații supranaționale. Este clar că fibra Uniunii Europene a suferit modificări. Odată cu ieșirea Marii Britanii, a dispărut un reprezentant important al taberei liberale.

Dezavantaje economice 

Libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și forței de muncă reprezintă unul dintre pilonii de bază ai Uniunii Europene. Numeroase studii academice sugerează că există o corelație directă între gradul de deschidere spre libera circulație și nivelul de creștere economică. Această înseamnă că, în viitor, potențialul de creștere economică va fi mai slab atât pentru Marea Britanie cât și, probabil, pentru întreaga Europă. Este neclar în acest moment care va fi regimul relațiilor dintre Marea Britanie și restul Uniunii Europene. Această incertitudine va tempera dorința companiilor de la investi și va conduce la încetinirea creșterii economice în UE în trimestrele următoare. 

Obligațiunile cu risc scăzut denominate în dolari câștigă teren datorită incertitudinilor

Care este efectul acestor evoluții asupra fondurilor noastre? Ca urmare a evaluărilor Erste Asset Management, investițiile în obligațiuni americane sunt în acest moment în pondere crescută. Sunt incluse aici titlurile de stat, ipotecare și corporative (din categoria „investment grade” și din categorii inferioare). În contextul actual, obligațiunile americane vor înregistra cu siguranță performanțe superioare obligațiunilor europene. Obligațiunile sigure în dolari vor beneficia în primul rând de pe urma incertitudinilor. Tot în pondere crescută sunt și investițiile în obligațiunile de stat de pe piețe dezvoltate cu maturități scurte și poziție valutară deschisă. Această clasă de active profită de pe urma deprecierii monedei euro. Deținem în portofolii și obligațiuni din Europa Centrală și de Est, precum și obligațiuni de pe piețe emergente (în monedă locală).

Investiții în acțiuni, obligațiuni din Zona Euro și obligațiuni corporative în pondere scăzută

Relativ la nivelul de referință strategic, investițiile în acțiuni, obligațiuni de stat din Zona Euro, obligațiuni corporative din Zona Euro (din categoria „investment grade”) și obligațiuni de stat de pe piețe emergente denominate în dolari (obligațiuni în valută forte) sunt în pondere scăzută. 

Anumite active lipsesc complet din portofoliile noastre, de exemplu obligațiunile care asigură protecție împotriva inflației (având în vedere că „șocul Brexit” are efect deflaționist), obligațiunile de stat japoneze și obligațiunile corporative de pe piețe emergente. 

Normalizare după escaladare?

Per total, alocarea activelor noastre este poziționată defensiv, dar nu se axează pe un scenariu bazat pe „escaladarea” riscurilor prezente. Așa cum a precizat și banca centrală a Marii Britanii, ceea ce facem în acest moment este să monitorizăm îndeaproape evoluția piețelor. Este esențial să urmărim dacă, după reverberațiile inițiale, vom asista la un proces de normalizare sau de escaladare a situației existente.