August 2012

08.08.2012 - Notă de informare a investitorilor

Privind modificarea comisionului de administrare aferent fondului deschis de investiţii (FDI) ERSTE Monetar administrat de către
SAI ERSTE Asset Management SA (SAI ERSTE)

Detalii