imageFonduri monetare

Fondurile monetare investesc în obligaţiuni de stat sau corporative cu dobândă fixă sau variabilă şi cu scadenţă scurtă.

 

Avantajele fondurilor monetare:

  • Administrarea banilor se face doar de managerul fondului de investiţii. În cazul în care obligaţiunile ajung la scadenţă sau se plătesc cupoane, banii sunt reinvestiţi "automat"
  • Instrumentele financiare sunt selectate de experţi în domeniu
  • Riscul este diversificat pe mai mulţi emitenţi

 

 

Riscuri potenţiale:             

  • Răscumpărarea valorii nominale şi plata continuă a dobânzii depinde de rating-ul emitentului
  • În ciuda fluctuaţiilor reduse, valoarea activului net poate scădea (mai ales în perioadele în care rata dobânzii de referinţă creşte)
  • În funcţie de tipul de fond, poate exista şi risc valutar (de exemplu, în cazul fondurilor monetare care investesc în instrumente financiare în dolari, etc.), ceea ce ar avea ca rezultat scăderea valorii activului net