imageFonduri mixte

Fondurile care investesc în diferite categorii de active (de exemplu, în acţiuni şi obligaţiuni) combină potenţialul de creştere oferit de acţiuni şi randamentele stabile generate de instrumentele cu venit fix. Aceste fonduri, cunoscute sub denumirea de fonduri mixte oferă administratorului mai multă libertate de mişcare. Dacă preţul acţiunilor stagnează sau scade, administratorul se poate concentra pe instrumente cu venit fix, întorcându-se la investiţiile în acţiuni în momentul în care piaţa începe din nou să crească.

 

Avantajele fondurilor mixte:

  • Diversificare amplă a investiţiilor
  • Administrarea activă a riscurilor şi a diferitelor clase de active
  • Potrivit pentru economiile ce vizează o retragere prestabilită la o anumită dată
  • Ajustarea portofoliului se realizează fără costuri suplimentare pentru investitor
  • Fondurile de investiţii sunt active speciale

 

 

Riscuri potenţiale:

  • Valoarea activelor din cadrul fondului (în special acţiuni şi investiţii alternative) şi implicit valoarea activului net al fondului pot fluctua considerabil; acesta depinde de categoria de risc din care face parte fondul
  •  Creşterea dobânzii de referinţă poate duce la scăderea valorii unităţii de fond
  •  Preţurile obligaţiunilor corporative depind de evoluţia companiei emitente
  •  Având în vedere investiţiile în monede străine, valoarea activului net al fondului poate fi afectată în mod negativ de fluctuaţiile monedei respective
  • Se pot înregistra pierderi ale capitalului investit

 

Fondurile mixte oferite de noi: aici.

 

Examplu:

ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic)