imageFonduri de obligaţiuni

În cazul acestor fonduri, activele sunt investite în obligaţiuni. Obligaţiunile presupun plata periodică (de exemplu, anuală) a unui cupon, precum şi posibilitatea răscumpărării valorii nominale la scadenţă. Persoanele care investesc în obligaţiuni se transformă în creditori pentru emitenţi.

 

Avantajele fondurilor de obligaţiuni:

  • Acces la un anumit segment de piaţă selectat (de exemplu, obligaţiuni de stat sau corporative)
  • Expunerea la risc este redusă prin diversificarea emitenţilor
  • Instrumentele financiare sunt selectate de experţi în domeniu
  • Portofoliile sunt adaptate în permanenţă la condiţiile de piaţă
  • Administrarea banilor se face de către managerul fondului de investiţii. În cazul în care obligaţiunile ajung la scadenţă sau se plătesc cupoane, banii sunt reinvestiţi "automat".

 

 

Riscuri potenţiale:

  • Preţurile obligaţiunilor fluctuează
  • Variaţia ratei dobânzii de referinţă afectează preţul obligaţiunilor
  • Răscumpărarea valorii nominale şi plata continuă a dobânzii depinde de rating-ul emitentului
  • Fluctuaţia cursului euro poate avea ca rezultat variaţia preţului unităţilor de fond

Fondurile de obligaţiuni oferite de noi: aici.

 

Exemplu:

ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni)