ERSTE BOND DANUBIA

Fond de obligaţiuni europene, cu predilecţie titluri de stat

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 30.11.2017 / 15.12.2017

Indici fond *(numai pentru fondurile de obligatiuni)

Randamentul mediu al instrumentului 3,32%
Perioada medie de valabilitate ramasa 5,67 ani
Modified Duration 4,68%
Durata 4,82 ani
Cupon mediu (în %) 4,72%
* Explicarea termenilor financiari

Indici statistici conf. OeKB (3 ani)

Sharpe-Ratio -
Volatilitate (în %) 5,03%
Performanta minima istorica -5,77%
Procentajul lunilor pozitive 47,22%

Performanta min / max (brutto)

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.